Hva har vi gjort på Trollskogen i september!

I september har vi etter en lang periode som felles barnegruppe delt oss avdelingsvis igjen. På grunn av vannskaden har vi vært mye felles på Trollskogen.  Vi har prøvd å dele opp gruppa så mye som mulig med å ha noen ute, noen på tur etc. Det har fungert ganske greit,  men nå som garderoben er ferdig kommer vi til å få til en mye bedre løsning for å dele opp barnegruppa. Det gleder vi oss veldig til!

Vi har hatt 3 førsteklasses studenter på Trollskogen i september. Studentene har vært her i 3 uker. De ble godt mottatt av barna, og vi gleder oss til de kommer tilbake etter jul.

I september har vi hatt  brannvernsuke. Vi hadde felles samlinger hver dag, og barna fikk møte brannbamsen Bjørnis som har lært barna om brannvern. Vi fant fort ut at vi trengte 2 uker til å jobbe med brannvern. 

Vi har i forbindelse med brannvern ukene hatt 2 brannøvelser. Den ene øvelsen ble barna informert om , vi hadde satt oss til lunsj, og vi forberedte barna på at nå skal vi ha brannøvelse  og straks kommer brann alarmen til å gå. 

Den andre øvelsen var ingen forberedt på,  verken voksne eller barn, det var bare Monika som skulle vite det. Og den kom i en litt mer kaotisk situasjon. Vi var på vei inn, noen barn var inne, noen ute, men allikevel så viste vi alle hva vi skulle gjøre, og den øvelsen gikk kjempebra!

Ellers så har Lars starta opp med alfagjeng, det har barna hver mandag. 

Vi har hatt flere turer ned i Schult,  og noen lengre turer med de eldre barna.  

Vi har vært mye ute i september, nå merker vi alle at lufta blir kjøligere for hver uke som går, mange av barna blir litt kalde på hender og hode, så greit og fylle opp med vanter og luer til barna i kurvene nå 😀

Når  dere spør barna hva de har gjort i barnehagen,  svarer barna ofte ingen ting,  og det er klart at i løpet av en dag så skjer det veldig mye,  og ikke alltid lett for barna å huske alt som har skjedd. Men vi legger ofte ut mange bilder fra aktiviteter og hverdagene våre. Bruk gjerne litt tid hjemme med barna, til å se på bildene. Og la barna fortelle hva de har gjort når de ser på bildene. Slik at dere foreldre vet mer om barnas hverdag, og ikke minst all den språk treningen barnet får av å gjenfortelle det den har opplevd i barnehagen!