Lekegruppe fra 3-6 år

På Trollskogen går det nå 16 barn fra 3-6 år hvorav 6 er skolestartere. Der jobber Anette (pedagogisk leder), Elsa( fagarbeider) og Solveig (assistent). Innimellom har vi også elever fra ungdomsskole/ vgs og studenter fra høyskolen.

De største barna på Trollskogen kaller vi "Alfagjengen", og de har klubb hver Onsdag ettermiddag. Det er i år Anette som har ansvar for Alfagjengen.

Hovedsatsningsområdet vårt i år er Lek, barns medvirkning og mestring. 
Språk og sosial kompetanse er veldig viktig for barns utvikling, så dette er temaer vi har i de fleste daglige aktiviteter. Vi bruker også ferdig pedagogisk materiell som snakkepakken og språklek.