Lekegruppe fra 0-4 år

På Alveskogen går det 15 barn fra 0-4 år. Ansatte som tilhører denne gruppa er Camilla(ped.leder), Lars(barnehagelærer), Nen(fagarbeider), og Simen(fagarbeider) .

På formiddagen deles Alvegruppa i to aldersinndelte grupper, og har samling / aktiviteter i smågrupper.