personalet

Det er en flott og engasjert gjeng som jobber i Alfheim barnehage:=) De ansatte er en fin blanding av førskolelærere, fagarbeidere og assistenter.