Planleggingsdager bhgåret 2018/ -19

Vi følger skoleruta i Halden kommune, og disse datoene er satt av til planleggingsdager dette barnehageåret: -Torsdag 16.08.18 - Fredag 17.08.18 - Mandag 12.11.18 - Onsdag 02.01.19 - Fredag 31.05.19