Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

I henhold til «lov om barnehager» skal barnehagetilbudet utformes i nært samarbeid med barnas hjem.

Personalet og foreldre i Alfheim barnehage har sammen kommet frem til noen etiske retningslinjer/ føringer. Målet er at barnehagen og hjemmet sammen skal skape en rød tråd i arbeidet knyttet til hvert enkelt barn.

 

 • Vi voksne bør være bevisst på hvordan vi snakker om andre, når barnet er i nærheten. Dette gjelder både omtale av ansatte, foreldre, andre barn osv.

   

 • Alle voksne hilser daglig på hverandre, og sier ha-det. Vi voksne bør her oppmuntre barna, og gå frem som gode rollemodeller.

   

 • Vi skal være tilstede for barna, og begrense vår bruk av mobiltelefon. Dette gjelder både foreldre som henter barna sine, og ansatte i løpet av arbeidsdagen.

   

 • Forelde bør være opptatt av barnet ved å vise interesse for barnehagen- bruk hjemmesida aktivt, les e-mail, månedsinfo, dagsplaner, årsplan osv.

  På den måten vil foreldre få med seg viktig informasjon for barnet, bla «ha-med-leke dag», sykkeldag, turdager osv.

   

 • Bursdagsinvitasjoner bør med fordel foregå via sms, e-mail el kort i postkassa. Men dersom det henges opp kort i barnehagen, er det viktig at ingen barn i samme årskull/ el kjønn utelates. (Spør gjerne personalet om hjelp)

   

 • Som en hovedregel står personalet for alt av filming og fotografering ved ulike arrangementer i barnehagen. Bildene kan deles med dere bla via lukket hjemmeside.

  Foreldre må selvsagt gjerne ta bilder av sitt eget barn.

   

 • Dersom dere får med flere barn/voksne på bilder tatt i barnehagen, skal disse ikke legges ut på sosiale medier. Dette av respekt for at flere foreldre ikke ønsker publisering av sine barn på internett.