Barnehagen vår

Alfheim barnehage er en privat to-avdelings barnehage, med 54 plasser for barn fra 0-6 år. Barnehagen har et fantastisk uteområde, og vi har ekstra fokus på "barn og bevegelseslek".