Etiske retningslinjer

I henhold til «lov om barnehager» skal barnehagetilbudet utformes i nært samarbeid med barnas hjem.Personalet og foreldre i Alfheim barnehage har sammen kommet frem til noen etiske retningslinjer/ føringer. Målet er at barnehagen og hjemmet sammen skal skape en rød tråd i arbeidet knyttet til hvert enkelt barn.

  • Vi voksne bør være bevisst på hvordan vi snakker om andre, når barnet er i nærheten. Dette gjelder både omtale av ansatte, foreldre, andre barn osv.

  • Alle voksne hilser daglig på hverandre, og sier ha-det. Vi voksne bør her oppmuntre barna, og gå frem som gode rollemodeller.

  • Vi skal være tilstede for barna, og begrense vår bruk av mobiltelefon. Dette gjelder både foreldre ved levering/henting, og ansatte i løpet av barnehagedagen.

  • Foreldre bør være opptatt  å vise interesse for barnehagen- Bruk Kidplan aktivt, les beskjeder, månedsinfo, ukesplaner, årsplanen osv. Foreldre vil dermed få med seg viktig informasjon for barnet, bla turdager, "ha med leke dag" og arrangementer der barnas famile blir inviteret til å delta. Alle foreldre oppmuntres også til å samtale med barna om bilder som legges ut på Kidplan. 

  • Bursdagsinvitasjoner sendes via sms, e-mail, kort i postkassa el. Det skal ikke henges opp kort i barnehagen. Det oppmuntres til en inkluderingspraksis, hvor minimum alle barn fra hvert årskull inviteres. Dersom praktiske utfordringer hindrer barn fra å delta i bursdager, minner vi om at barnehagen leies ut, og ved transport-utfordringer oppfordres det til samkjøring.Noen foreldre har valgt å ikke ha sin kontaktinformasjon synlig for andre foreldre på Kiplan, og må da være oppmerksomme på at barna deres kan gå glipp av bursdags-invitasjoner.

  • Som en hovedregel står personalet for alt av fotografering der barna er felles samlet ved div arrangementer i barnehagen. Bildene deles via Kidplan. Foreldre må selvsagt gjerne ta bilder av sitt eget barn.

  • Dersom foreldre får med flere barn/voksne på bilder tatt i barnehagen, skal disse ikke legges ut på sosiale medier. Dette av respekt for at ikke alle ønsker publisering av sine barn på internett.