Lekegruppe fra 0-4 år

På Alveskogen går det 12 barn fra 0-3 år. Ansatte som tilhører denne gruppa er Anette( ped.leder), Kristbjørg( barnehagelærer), Nesrin( assistent) og Stine (assistent).

På formiddagen deles Alvegruppa i to aldersinndelte grupper, og har samling / aktiviteter i smågrupper.