Lekegruppe fra 3-6 år

På Trollskogen går det nå 23 barn fra 3-6 år hvor de er delt i blå og rød gruppe. Der jobber Lars (pedagogisk leder), Vilde (barnehagelærer), Solveig (assistent og Victoria(fagarbeider ). Innimellom har vi også elever fra ungdomsskole/ vgs og studenter fra høyskolen.

De største barna på Trollskogen kaller vi "Alfagjengen", og de har klubb hver mandag formiddag. Det er  Lars og Vilde som har ansvar for Alfagjengen.

Våre satsningsområder er språklig arbeid, lek, barns medvirkning og mestring. 
Språk og sosial kompetanse er veldig viktig for barns utvikling, så dette er temaer vi har i de fleste daglige aktiviteter. Vi bruker også ferdig pedagogisk materiell som snakkepakken, steg for steg og språklek.