Lekegruppe fra 3-6 år

På Trollskogen går det nå 30 barn fra 3-6 år hvor de er delt i blå og rød gruppe. Der jobber Lars (pedagogisk leder), Nen (fagarbeider , Sarah (assistent) , Victoria(fagarbeider) og Malin (fagarbeider/kjøkkensjef) Innimellom har vi også elever fra ungdomsskole/ vgs og studenter fra høyskolen.

De største barna på Trollskogen kaller vi "Alfagjengen", og de har klubb hver mandag formiddag. Det er i år Lars som har ansvar for Alfagjengen.

Hovedsatsningsområdet vårt i år er språklig arbeid, lek, barns medvirkning og mestring. 
Språk og sosial kompetanse er veldig viktig for barns utvikling, så dette er temaer vi har i de fleste daglige aktiviteter. Vi bruker også ferdig pedagogisk materiell som snakkepakken, hjerteprogrammet og språklek.